میز نهار خوری سیلندر – ۶ و ۸ نفره

طراح

عمار عیسی‌پور

زمان آماده‌سازی

زمان آماده‌سازی محصول
چوب راش
ابعاد محصول

گالری