میز

میز یکجا | yekja

میز وسط جلو مبلی یکجا/ yekja در طراحی این محصول سینی پذیرایی، جامجله ای چرم و قسمتی برای قرار دادن گلدان در نظر گرفته شده است

مشخصات محصول

مواد اولیه

عمار عیسی‌پور

ویژگی‌ها

جای مجله

جای گل‌دان

سینی چرمی

مواد اولیه

چوب راش

رنگ طبیعی

چرم طبیعی

زمان

۱ هفته

ابعاد

90 cm x 90 cm x 40 cm

گالری

میز

میز یکجا | yekja

میز وسط جلو مبلی یکجا/ yekja در طراحی این محصول سینی پذیرایی، جامجله ای چرم و قسمتی برای قرار دادن گلدان در نظر گرفته شده است

مشخصات محصول

مواد اولیه

عمار عیسی‌پور

ویژگی‌ها

جای مجله

جای گل‌دان

سینی چرمی

مواد اولیه

چوب راش

رنگ طبیعی

چرم طبیعی

زمان

۱ هفته

ابعاد

90 cm x 90 cm x 40 cm

گالری